Jeroen Lampe: Ik ben ondernemer

Privacyverklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door JeroenLampe.nl, een handelsnaam van Jeroen Lampe en is gevestigd te Huizen.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan JeroenLampe.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. JeroenLampe.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doelen die JeroenLampe.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
JeroenLampe.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
JeroenLampe.nl tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Cookies

Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie maakt het mogelijk webverkeer te analyseren of laat weten wanneer u een bepaalde site bezoekt.  De web applicatie kan haar activiteiten op uw behoeften afstemmen door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken cookies om te bepalen welke webpagina‘s u bij ons gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren door af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische analysedoeleinden en de gegevens worden vervolgens verwijderd uit het systeem.
Over het geheel genomen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, doordat wij inzicht krijgen in welke pagina‘s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, buiten de gegevens die u met ons wilt delen.

Deze cookies worden gebruikt door Google. Bewaartermijn: 2 jaar.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt over het algemeen uw browser instellen om cookies te weigeren.

Hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen
U heeft de mogelijkheid om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen om alle cookies te accepteren, om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt ingesteld, of om geen cookies te ontvangen. Dit laatste kan ertoe leiden dat bepaalde diensten op onze website niet voor u toegankelijk zijn.
Indien u alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn wilt verwijderen, kunt u de instellingen op uw computer aanpassen. Voor hulp bij het verwijderen van JeroenLampe.nl cookies kunt u googlen naar de desbetreffende koppeling hieronder.

Google Chrome:
https://support.google.com
Microsoft Internet Explorer:
http://support.microsoft.com
Firefox:
http://support.mozilla.org
Safari:
http://docs.info.apple.com
Opera:
http://www.opera.com

Houdt u er rekening mee dat door het verwijderen of uitschakelen van cookies u niet in staat bent om bepaalde gebieden of functies van onze site te bekijken en u het ons niet mogelijk maakt waardevolle informatie te analyseren, die ons helpt de inhoud en functionaliteit van onze site te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden
JeroenLampe.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op onze site staan social media buttons. Als je deze gebruikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JeroenLampe.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info [at] jeroenlampe.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met JeroenLampe.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
JeroenLampe.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 28 april 2020

WhatsApp metJeroen Lampe

Kom in persoonlijk contact via WhatsApp. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

whatsapp logo
WhatsApp me!

Praktisch groeigesprek?